Reimerswaal kan weer plannen maken

Sinds 2009 is de gemeente Reimerswaal aan het bezuiningen en daarvan gaat ze nu de vruchten plukken. Wethouder Hans de Kunder verwacht dat er de komende tijd geen nieuwe bezuinigingen nodig zijn. “We kunnen weer optimistisch naar de toekomst kijken en plannen maken”, laat hij woensdag weten.

De wethouder financiën presenteert woensdag het financieel perspectief – de vroegere kadernota – van de gemeente Reimerswaal. Dinsdag bespreekt de gemeenteraad dit document met de financiële kaders voor het beleid voor de komende jaren. Het perspectief toont een sluitende begroting voor 2020.

De jaren dat Reimerswaal alleen nieuwe plannen kon realiseren als er een oud plan voor sneuvelde zijn voorbij, vertelt de Kunder. Zo praat de gemeenteraad over het vernieuwen van zwembad Den Inkel in Kruiningen en de brandweerkazerne in Rilland. Daar is geld voor.

Na de zomer presenteert Reimerswaal concrete plannen voor de komende jaren in de begroting.

Rigoureus

De gemeente zit nog wel in een bezuinigingstraject dat al eerder is ingezet. In 2018 moet ze vijf miljoen euro bezuinigd hebben. “Daarvan is nu ongeveer drie miljoen euro gerealiseerd.”

Reimerswaal heeft onder meer bespaard op de gemeentelijke organisatie. Die is met zeventien fte (voltijdse eenheden), ruim tien procent, geslonken.

Ook is de geldstroom naar gemeentelijke voorzieningen in de dorpen verminderd. “Maar we hebben niets rigoureus hoeven doen, omdat we op tijd zijn begonnen met bezuiningen”, vindt de Kunder.

Reserves

In het financieel perspectief voorziet de gemeente voor 2017 nog wel een tekort à 178.000 euro. Daarna volgen zwarte cijfers. “Dat tekort kunnen we makkelijk opvangen met onze reserves en er zijn al plannen om hiervoor te bezuiningen.”

De gemeentelijke spaarpot is volgens de wethouder goed gevuld. Om risico’s en tegenvallers te kunnen opvangen wil Reimerswaal, in lijn met berekeningen voor het weerstandsvermogen, minimaal 4,8 miljoen euro aan algemene reserves hebben. Die reserves bedragen nu 6,1 miljoen euro. “We hebben met de kennis van nu de moeilijkste periode gehad.”

Tip de redactie