De Partij voor Goes (PvG) wil weten of en hoeveel inwoners van de gemeente Goes zijn gekort op hun zorguren en welke cliënten er meer uren hebben gekregen. 

Henk Hoogerland en Marian van Heugten stellen de vragen aan het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep.

De hoogste rechter in het sociale bestuursrecht zei onlangs dat gemeenten wmo-cliënten niet zomaar mogen korten op hun hulp.

Zuinig

De PvG zegt dat 'ook' de gemeente Goes 'de afgelopen periode zuinig heeft gebudgetteerd' en wil inzicht in de consequenties voor de cliënten.

Overschotten

De partij wil weten hoeveel geld er in 2015 op de plank is blijven liggen en dat daarmee kortingen op budgetten voor de huishoudelijke zorg worden herzien.

Hoogerland en Van Heugten vinden sowieso dat alle overschotten binnen het wmo-budget moeten worden besteed.