De jaarrekening van de gemeente Reimerswaal toont een overschot van 3.061.575 euro.

Dat komt onder meer doordat Tennet ruim 950.000 euro meer betaalde aan leges voor de nieuwe hoogspanningsverbinding door de gemeente.

"Dat geld willen we reserveren voor compenserende maatregelen in de kernen die nadeel ondervinden van de verbinding, voornamelijk Krabbendijke en Rilland", vertelt wethouder financiën Hans de Kunder donderdag. 

Reimerswaal heeft ruim drie miljoen euro overgehouden aan vorig jaar, maar de gemeente is volgens de wethouder niet rijk. "Er zijn nuances te noemen bij het overschot."

Gepland

Zo heeft Reimerswaal 1.086.468 euro minder uitgegeven dan verwacht doordat activiteiten niet zoals gepland in 2015 zijn uitgevoerd. Die projecten staan nu voor dit jaar op de agenda en daarmee de kosten ook.

Aan leges voor de vergunningen voor de aanleg van de 380kV-hoogspanningsverbinding en de bouw van een hoogspanningsstation in Rilland kwam ruim 950.000 euro meer binnen bij de gemeente dan begroot.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor dit bedrag beschikbaar te houden voor het treffen van compenserende maatregelen. "Het gaat voornamelijk om de kern Krabbendijke, en ik denk ook aan Rilland."

Uitgewerkt

Wat voor soort maatregelen dit zijn, kan de Kunder niet zeggen. “Dat moet echt nog uitgewerkt worden."

Reimerswaal houdt er ook rekening mee dat ze een deel van de leges moet terugbetalen als het geplande tracé niet wordt verwezenlijkt. 

976.000 euro van het overschot is ontstaan doordat de gemeente minder hoefde uit te geven aan de Wet werk en bijstand, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning.

Reserves

Het college wil het grootste deel van het overschot aan de algemene reserves toevoegen. Met die reserves gaat het volgens de wethouder goed.

"We hebben een behoorlijke leningenportefeuille, maar die weten we met 2,6 miljoen euro naar beneden te krijgen. Ook de verhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen is beter in balans. We hebben een degelijke financiële situatie."

De gemeenteraad van Reimerswaal bespreekt de jaarrekening in haar vergadering van dinsdag.