De gemeente Borsele heeft 2015 afgesloten met een overschot van 710.037 euro. 

Voordelen op de wmo, lagere lasten voor de Betho, meer onroerende zaakbelasting en een hogere algemene uitkering van de landelijke overheid zijn de belangrijkste oorzaken van het positieve saldo.

Het college van burgemeester en wethouder stelt voor de 710.037 euro te verdelen over de reserve wmo (174.000 euro), een reserve inkomensvoorziening (116.000 euro) en het algemeen weerstandsvermogen (99.073 euro).

Ook wil ze 310.000 euro investeren in asbestsanering. Het bedrag is bestemd voor een subsidieregeling waarmee ondernemers en particulieren in de gemeente Borsele asbest van hun daken kunnen verwijderen. Het college wil zich met name richten op asbest in de dorpskernen, omdat de risico’s daar het grootst zijn.

Tot slot wil het college 11.000 euro van het jaarsaldo uittrekken voor een onderzoek naar alternatieven voor het leerlingenvervoer.