De gemeenteraad komt voor 1 oktober met een aanbeveling over het al dan niet herbenoemen van Anton Stapelkamp als burgemeester van Kapelle.

Stapelkamps termijn loopt in februari na zes jaar af. Hij wil graag in Kapelle blijven, heeft Stapelkamp commissaris van de koning Han Polman en de gemeenteraad laten weten.

"Met net zoveel enthousiasme als vijf jaar geleden zeg ik ja tegen dit ambt in onze gemeente", schrijft Stapelkamp in een brief aan de leden van de Kapelse gemeenteraad.

"Ik hoop dat u, net als vijf jaar geleden, mij vertrouwen schenkt." Of dat zo is, daarop kan Bas Pors, fractievoorzitter van SGP Kapelle en woordvoerder namens de gemeenteraad, niet vooruitlopen.

Pors vertelt dat binnenkort de vertrouwenscommissie voor de herbenoemingsprocedure wordt samengesteld. Die bestaat waarschijnlijk uit de fractievoorzitters van de Kapelse gemeenteraad.

Gesprek

Zij stellen de punten vast waarover de commissie in gesprek gaat met de burgemeester, maar ook onder meer de wethouders en gemeentesecretaris. Daaruit vloeit het advies voor het al dan niet herbenoemen van Stapelkamp aan de commissaris van de koning voor.

In een brief heeft Polman de gemeenteraad gevraagd voor 1 oktober een aanbeveling te doen. "Die termijn halen we", laat Pors weten.

In de profielschets die in 2011 leidde tot de benoeming van Stapelkamp stond onder meer dat de Kapelse burgemeester een verbinder moest zijn. 

Eén van zijn hoofdopdrachten van de nieuwe burgemeester was het dualisme in de gemeente Kapelle verbeteren. "Dat gaat nu een stuk beter", zegt Pors. 

Rollen

In 2002 is in Nederland de Wet dualisering gemeentebestuur ingevoerd. Die wet scheidt de rollen, taken en posities van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

In het dualisme is het bestuur - in een gemeente is dat het college - er om te besturen en de volksvertegenwoordigers - in een gemeente zijn dat de raadsleden - zijn er om het bestuur te controleren. 

Deze scheiding moet de politiek transparanter en daarmee aantrekkelijker maken. Zo mogen wethouders nu geen raadsleden meer zijn. 

"Burgemeester Stapelkamp heeft veel uitgezocht voor het dualisme en protocollen uit elkaar getrokken", vindt Pors. "En waar de gemeenteraadsleden vroeger vooral alleen achteraf ja zeiden bij besluiten, zitten we nu meer vooraan bij trajecten."