Het Goese college van burgemeester en wethouders verleent medewerking aan het realiseren van 210 extra opvangplaatsen voor asielzoekers in het asielzoekerscentrum (azc) aan de Albert Plesmanweg in Goes.

In de raadsvergadering van donderdag (26 mei) vragen b&w de gemeenteraad dit besluit te ondersteunen.

In maart vroeg commissaris van de koning in Zeeland Han Polman Goes hoe de gemeente kan bijdragen aan de Zeeuwse opgave om 2500 extra plaatsen in Zeeland te creëren voor de opvang van vluchtelingen.

"In overleg met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, redactie) is geconcludeerd dat er mogelijkheden zijn om in het huidige azc 210 extra opvangplaatsen te realiseren", laat een gemeentewoordvoerder maandag weten. Het azc biedt nu driehonderd opvangplaatsen.

Parkeerplaatsen

Het is de bedoeling om units te plaatsen op het bestaande parkeerterrein. Een deel van de units bestaat uit twee lagen, zodat het benodigde aantal extra plaatsen op deze locatie kan worden gerealiseerd. De precieze uitwerking moet nog plaatsvinden.

De huidige plannen hebben invloed op de Stoomtrein Goes-Borsele (SGB) en de Goederenloods. Het huidige parkeerterrein zal grotendeels gebruikt worden als uitbreiding voor het COA. De parkeerplaatsen worden gecompenseerd op het naastgelegen braakliggende perceel.

Uitgangspunt voor het college is dat eerst de nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd, zodat er altijd voldoende parkeerplaatsen voor de SGB en de Goederenloods beschikbaar zijn.

De omwonenden en omliggende bedrijven zijn vorige week op de hoogte gesteld van het besluit van het college. Zij verwacht de uitwerking en uitvoering van de plannen niet eerder dan het vierde kwartaal van dit jaar.