De gemeente Kapelle heeft aan 2015 1,3 miljoen euro overgehouden. Dat blijkt uit de jaarrekening die Kapelle deze week presenteert. Het resultaat is voor het grootste deel te danken aan eenmalige meevallers. Kapelle voegt het overschot toe aan de reserves.

Hogere leges voor omgevingsvergunningen (373.000 euro), de verkoop van pacht- en tuingronden (400.000 euro), een hogere uitkering van het Rijk (100.000 euro), lagere salariskosten (100.000 euro) en lagere kosten voor huishoudelijke hulp (200.000 euro) hebben gezorgd voor het overschot.

Daarnaast heeft Kapelle, net zoals bijna alle gemeenten in Nederland, geld overgehouden (430.000 euro) van de nieuwe taken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het duurt een paar jaar voordat de gemeenten goed zicht hebben op de werkelijke kosten hiervoor.

Er zijn ook tegenvallers. Zo heeft Kapelle in 2015 meer uitkeringsgerechtigden dan verwacht. ‘De vergoedingen die we van het Rijk ontvangen dekken niet alle kosten’, laat een gemeentewoordvoerder vrijdag weten. Hierbij gaat het om 170.000 euro aan extra uitgaven.

‘Verder staan er in de jaarrekening diverse plussen en minnen die per saldo leiden tot een nadeel van ongeveer 130.000 euro.’

Geen verrassingen

Dat de jaarrekening sluit met een voordeel, is volgens de gemeente geen verrassing. ‘Bij de bestuursrapportage, die in december in de gemeenteraad is behandeld, waren de mee- en tegenvallers voor het grootste deel al bekend en gedeeld met de gemeenteraad’, laat wethouder financiën Jon Herselman via de woordvoerder weten.

Het college van burgemeester en wethouders is volgens de gemeentewoordvoerder tevreden over 2015. ‘We hebben onze plannen kunnen uitvoeren en zijn daarbij binnen de begroting gebleven’, aldus Herselman.

‘Dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. We moeten in 2016 vinger aan de pols houden en goed zicht krijgen op de uitgaven in het Sociaal Domein.’ Dit zijn de gemeentelijke taken in het kader van de Wmo en Jeugd- en Participatiewet.

‘Onze financiële positie is goed, onze meerjarenbegroting is in evenwicht en we hebben voldoende reserves om tegenvallers te kunnen opvangen.’

De gemeenteraad bespreekt de jaarstukken op 14 juni.