Kapelle beslist over herbenoemen burgemeester

Commissaris van de koning Han Polman vraagt de Kapelse gemeenteraad voor 1 oktober een aanbeveling te doen over het al dan niet herbenoemen van burgemeester Anton Stapelkamp.

Stapelkamps termijn loopt in februari af. Hij wil graag in Kapelle blijven, laat hij de commissaris van de koning en de gemeenteraad weten.

‘Met net zoveel enthousiasme als vijf jaar geleden zeg ik ja tegen dit ambt in onze gemeente’, schrijft Stapelkamp in een brief aan de raadsleden. ‘Ik hoop dat u, net als vijf jaar geleden, mij vertrouwen schenkt.’

Sinds februari 2011 is Stapelkamp burgemeester van Kapelle. Het einde van de termijn van zes jaar is in zicht. Met de brief van Polman aan de gemeenteraad is de herbenoemingsprocedure formeel begonnen.

De commissaris van de koning spreekt binnenkort met een afvaardiging van de raad over het verdere traject.

Vertrouwen

‘Een aanbeveling in het kader van herbenoeming vloeit mede voort uit de functioneringsgesprekken die de raad met de burgemeester tijdens zijn ambtstermijn heeft gevoerd en de verwachtingen die daarin naar elkaar zijn uitgesproken’, schrijft Polman in een brief aan de raadsleden.

‘De procedure van herbenoeming is opnieuw een moment voor een open dialoog tussen de raad en burgemeester. De raad kan wederom haar verwachtingen over het functioneren van de burgemeester uitspreken en de burgemeester kan hierop vrijelijk reageren en zeggen in hoeverre hij daaraan tegemoet kan komen. Dit is van wezenlijk belang om de volgende ambtsperiode met vertrouwen over en weer te kunnen ingaan.’

Tip de redactie