Goes sluit 2015 af in de rode cijfers

Een tegenvaller op de algemene uitkering van de landelijke overheid en het lagere Delta-dividend hebben ervoor gezorgd dat de gemeente Goes 2015 afsluit in de rode cijfers. 

Onder de streep staat een tekort van 857.000 euro. Het is een tegenvaller, maar hij komt niet onverwacht.

In 2015 is Goes met één miljoen euro gekort door het Rijk en werd bekend dat het dividend van Delta zo’n twee ton lager is uitgevallen dan voorheen.

In de bestuursrapportage van september zei het college van burgemeester en wethouders rekening te houden met een verlies van 1,3 miljoen euro. Dat is uiteindelijk vijf ton minder geworden.

Het gemeentebestuur wil de acht ton eenmalig dekken uit de algemene reserve.

Bezuinigingen

Er is al een nieuw bezuinigingstraject in gang gezet. Hoeveel de komende jaren moet worden bespaard is nog niet duidelijk, maar er moeten beslissingen worden genomen ‘die pijn doen’.

De gemeente heeft de afgelopen jaren al voor zo’n 12 miljoen euro bezuinigd.

Het tekort over 2015 is volgens Goes ‘een extra bevestiging dat de ingezette koers voor een intensief bezuinigingstraject noodzakelijk is’.

Tip de redactie