Waterschap Scheldestromen begint maandag met onderhoudswerkzaamheden aan haar wegen in Zeeland. 

Ze pakt dit jaar 197 kilometer aan, waarvan opvallend veel kilometers op de Bevelanden.

Het gaat soms om volledige reconstructies, waarbij de wegen van een nieuwe fundering en asfalt worden voorzien, tot het dichten van een paar gaten in het wegdek.

Daardoor variëren de afsluitingen van enkele uren tot meerdere weken. Als de werkzaamheden meerdere dagen duren zorgt het waterschap voor omleidingsroutes.

Inspectie

Het waterschap heeft de noodzakelijke werkzaamheden bepaald aan de hand van een jaarlijkse inspectie van bijna 4000 kilometer aan Zeeuwse waterschapswegen.