Het autoverkeer vanuit ‘s-Heerenhoek naar de Sloeweg en A58 kan vanaf zaterdag 14 mei gebruik maken van de nieuwe aansluiting Calishoeck. 

Dat geldt ook voor automobilisten die komen vanaf de verkeerslichten op de kruising van de Bernhardweg en Sloeweg en naar ‘s-Heerenhoek willen. De werkzaamheden aan dit deel van het nieuwe viaduct zijn bijna klaar.

Er wordt nog wel gewerkt aan de op- en afritten van Calishoeck (Molendijk) richting Lewedorp. Deze werkzaamheden duren nog een paar weken. Automobilisten uit die richting moeten voorlopig nog omrijden. Zij kunnen de gele borden volgen.

Kruispunt

Vanaf 14 mei 6.00 uur bestaat het kruispunt van de Sloeweg en Stoofweg niet meer. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen vanaf 14 mei over het nieuwe viaduct van Lewedorp en Nieuwdorp naar ‘s-Heerenhoek en andersom.

Varianten

De aansluiting Calishoeck is één van de grootste klussen in de verdubbeling van de Sloeweg. De provincie verwacht dat eind juni alles klaar is.
Dan moet alleen nog de kruising van de Sloeweg met de Bernhardweg en Westerscheldetunnelweg worden aangelegd. De provincie heeft onlangs zes varianten gepresenteerd. Provinciale Staten maken nog voor de zomer een keuze.