In mei begint waterschap Scheldestromen met de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Kloetingseweg tussen ’s-Heer Abtskerke en Goes.

Op maandag 9 mei ze een inloopavond voor belangstellenden over dit project. Zij kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen in dorpshuis Versvliet in ’s-Heer Abtskerke.

De Kloetingseweg wordt veel gebruikt door (school)fietsers en er rijdt veel landbouwverkeer. Dit zorgt
soms voor verkeersonveilige situaties. Dagelijkse rijden hier volgens het schap gemiddeld 320 fietsers en 1.510 andere weggebruikers.

Verlengd

350 meter nieuw fietspad vormt straks de ontbrekende schakel in een veilige route tussen Nisse en Goes. Het waterschap voert ook groot onderhoud uit op de Kloetingseweg. Daarnaast wordt het bestaande fietspad verlengd tot aan de Goesestraatweg.

Hier wordt het fietspad aan de westkant van de Goesestraatweg tussen de Kloetingseweg en Nansenbaan verbreed, zodat het in twee richtingen bereden kan worden. Vanaf de zomervakantie kunnen fietsers de hele route gebruiken.

Inloopavond

Waterschapsbestuurder Rian de Feijter, waterschappers betrokken bij de uitvoering en de aannemer zijn tijdens de inloop aanwezig om belangstellenden te vertellen over het tracé van het fietspad, de werkzaamheden en om vragen te beantwoorden.

Vertegenwoordigers van de gemeente Goes lichten de plannen voor de Goesestraatweg toe te lichten. Beide wegen worden achter elkaar aangepakt.