Twaalf inwoners van de gemeente Goes hebben dinsdagochtend een lintje gekregen in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. 

Tussen de gedecoreerden zaten dit jaar maar liefst vijf Ridders in de Orde van Oranje-Nassau.

De Goese oud-tandarts Herry Houg kreeg deze onderscheiding voor zijn inzet voor de autosport, twee serviceclubs, Oranjevereniging De Stenen Brug en als initiatiefnemer van gezondheidscentrum De Pijlers in Goes.

Ook Henk de Jong uit Goes werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werd onderscheiden vanwege zijn werk als trainer van jongeren en bestuurslid van de Zeeuwse Ren- en Tour Club Theo Middelkamp en voor zijn inzet voor de benefiettocht Delta Ride for the Roses.

Fanfaremuziek

Henk Kramer uit Goes viel dezelfde eer te beurt. Hij werd gedecoreerd vanwege zijn rol als ambassadeur van de brassband- en fanfaremuziek in Zeeland en zijn werk voor stichting Sail de Ruyter.

Sophie van ‘t Westeinde werd als vierde inwoner van Goes benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, onder meer vanwege haar inzet voor het fietsknooppunteninformatiesysteem. Dit deed zij vanuit haar bestuursfunctie bij Waterschap Scheldestromen. Van ‘t Westeinde heeft tal van andere bestuursfuncties bekleed. In het verleden was ze bovendien acht jaar wethouder in de gemeente Goes.

Tini Ouwendijk-Stechweij Goes mag zich sinds dinsdag ook Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen vanwege haar bijdrage aan de stichting Ouders en Verwanten van Drugsverslaafden.

Cultuurhistorie

Naast het viertal werden tijdens de lintjesregen zeven Goesenaren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer C.J. Brouwer uit 's-Heer Hendrikskinderen kreeg een onderscheiding vanwege zijn inspanningen voor de cultuurhistorie en activiteiten van en voor het dorp.

Meneer en mevrouw Gunter uit Goes kregen een lintje, omdat ze een bijdrage hebben geleverd aan de cultuur door het kalligraferen van gedenkplaten voor jubilea en herdenkingen, mee hebben gewerkt aan de geschiedschrijving van de Gereformeerde Gemeente in Goes en zich hebben ingezet voor vrouwenvereniging Tryfosa en verzorgingshuis Rehoboth in Goes.

De heer S. Jille heeft jaren vrijwillig gewerkt als penningmeester voor diverse verenigingen en was ouderling en diaken van de Gereformeerde Kerk Goes. Ook hij is sinds dinsdag Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meneer en mevrouw Koopman uit Goes werden dinsdag in de kerk ook naar voren geroepen door burgemeester René Verhulst van de gemeente Goes. Hij kreeg een koninklijke onderscheiding vanwege zijn werk voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en hulp bij de inburgering van nieuwe Nederlanders, zij voor haar inzet voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, wijkvereniging Noordhoek, haar werk als natuurouder bij De Wingerd en vrijwilliger bij het Fruitteeltmuseum Kapelle.

De heer F. de Wit kreeg een lintje voor zijn verdiensten voor Slachtofferhulp Nederland.

Stedenband

Antoon Andela werd in Goes ook benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De inwoner van ‘s-Gravenpolder kreeg zijn onderscheiding voor zijn inspanningen voor de Stichting Stedenband Goes-Panevėžys en Programma Uitzending Managers (PUM) van de VNO-NCW.