De Reimerswaalse wethouder Hans de Kunder wil helpen het conflict tussen ouders en directie van basisschool De Eendracht in Hansweert op te lossen. 

De ouders vinden dat de gang van zaken op de school beter moet. “Ik bied aan om als bemiddelaar te proberen de onrust weg te nemen””, vertelt De Kunder.

Stichting Som, de onderwijskoepel waaronder De Eendracht valt, noch directeur Leo Soffers hebben al gereageerd op dit aanbod, laat de wethouder weten.

Ouders van leerlingen van basisschool De Eendracht in Hansweert zijn niet te spreken over de gang van zaken op school. “We hebben een motie van wantrouwen ingediend tegen de directie”, vertelt een moeder, die liever anoniem blijft. Ze zegt te spreken namens bijna alle ouders.

“We maken ons zorgen over het personeelsbeleid, de manier van leidinggeven, de deskundigheid, inzet en wisseling van het personeel en de manier waarop wordt omgegaan met klachten.”

Ruis

Deze zaken spelen volgens de moeder al langer. “Veel docenten zijn vertrokken in korte tijd en de druppel om deze motie van wantrouwen in te dienen, is het vertrek van onze dierbare juf Hanny."

Zij is 26 jaar onderwijzeres geweest. "Ze heeft altijd open gecommuniceerd en had goed contact met de ouders. Misschien té goed, denken wij. Misschien was er sprake van jaloezie in het team. Tijdens een bijeenkomst maandag vertelde Leo Soffers alleen dat Hanny niet meer terugkomt en er een ruis binnen het team is. Wij willen weten wat die ruis is, maar kregen maandag geen antwoord op onze vragen.”

Via de motie van wantrouwen hopen de ouders alsnog antwoorden te krijgen. “We willen dat de lucht geklaard wordt en weten wat de ruis was, voordat we verder kunnen met deze directie. Zij heeft laten weten voor 9 mei met een verklaring te komen, maar dat vinden wij te laat.”

Afscheidsreceptie

De ouders organiseren op vrijdag 27 mei een afscheid voor juf Hanny van Langevelde. Tussen 16.00 en 17.30 uur kan iedereen die ooit les van haar heeft gehad, haar de hand schudden in dorpshuis Kaj Munk in Hansweert.

De schooldirectie heeft nog niet gereageerd op dit nieuws.