Ondanks de moeilijke positie waarin de provincie zit heeft ze voor de komende drie jaren geld opzij gezet om te investeren in speciale projecten. 

Dat staat in de voorjaarsnota, die dinsdag is gepresenteerd. Het gaat om een bedrag van 28,5 miljoen euro.

Dat gaat naar het versterken van de kennisinfrastructuur door Campus Zeeland, economische innovatie, de infrastructuur, een goed vestigingsbeleid voor bedrijven, het programma Zuidwestelijke Delta en eventueel naar natuurontwikkeling. “Het ene project heeft volgend jaar misschien al geld nodig, het andere pas over een paar jaren. Het geld hebben we echter vrijgemaakt”, zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Ambities

De provincie zit financieel in moeilijk vaarwater. Mede daarom zijn alle inkomsten en uitgaven tegen het licht gehouden. Uiteindelijk moet dat uitmonden in een nieuwe, zogenoemde zero based-begroting. De voorjaarsnota is in dat proces de eerste stap.
In het document staat dat als de provincie alle bestaande ambities voor 2017 tot en met 2019 wil realiseren ze 120 miljoen euro kwijt is. Er is voor deze periode echter maar 87,5 miljoen euro beschikbaar.

Minimaal

Daarom neemt ze maatregelen.

Ze stelt een vacaturestop in, huurt zo weinig mogelijk mensen in en ze gaat naar een ‘minimaal uitvoeringsniveau’ van de wettelijke taken, bijvoorbeeld op het gebied van fauna- en infrabeheer. Dat is niet genoeg om het gat te dichten. “Daarnaast kun je er aan denken om bepaalde zaken te faseren. Niet alles kan meteen nu.”

Ook zet de provincie op het genereren van meer inkomsten en co-financiering van andere partijen.