De gemeente Kapelle neemt deel aan het meerjarig onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de ontwikkeling van het sociaal domein.

De rijksoverheid heeft de uitvoering van wetten en regels op het gebied van zorg, welzijn en werk overgeheveld naar de Nederlandse gemeenten en het onderzoek richt zich op de uitwerking van deze decentralisaties in de praktijk.

De Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert, zoals het de bedoeling was.

De gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders van Kapelle hebben positief gereageerd op het verzoek van de Algemene Rekenkamer om deel te nemen aan haar onderzoek naar de ontwikkeling van het sociaal domein.

Het onderzoek begint naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 en loopt door tot 2018. Dan moeten lessen, knelpunten en succesfactoren met betrekking tot de inrichting en werking van het sociaal domein bekend zijn.

Vergelijking

Kapelle vindt het onderzoek interessant voor de vergelijking met de andere elf deelnemende gemeenten.

Doordat de Algemene Rekenkamer meekijkt en adviseert kan de gemeente profiteren van de deskundigheid van dit Hoge College van Staat. Zo kan Kapelle het gemeentelijk beleid op het gebied van het sociaal domein verder versterken.

Gevolgen

Met de onderzoeksresultaten wil de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer en het kabinet laten zien wat de gevolgen van de decentralisaties in de praktijk zijn en wat ze kunnen doen om te zorgen dat gemeenten hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen uitoefenen.

Verder wil de Algemene Rekenkamer de Tweede Kamer ondersteunen in de besluitvorming over eventuele toekomstige decentralisaties. Het onderzoek wordt niet gebruikt om de gemeente Kapelle te beoordelen.