Waterschap Scheldestromen en de gemeente Borsele gaan dinsdagavond in gesprek met inwoners over de nieuwe verkeerssituatie. 

Het dorp is vanaf juni niet meer via de Stoofweg te bereiken. Het verkeer moet dan over de ongelijkvloerse kruising bij de Molenweg, die momenteel wordt gebouwd in het kader van de verdubbeling van de Sloeweg. “Hierdoor ontstaat een andere verkeerscirculatie”, zegt het waterschap in de uitnodiging.

Essentieel

De organisatie wil te weten komen welke veranderingen dat met zich mee brengt en of er maatregelen moeten worden genomen. Inwoners en belanghebbenden kunnen tijdens de avond hun ideeën spuien. Volgens het waterschap en de gemeente is de inbreng van inwoners ‘van essentieel belang’.

Quick scan

Eerdere studies hebben laten zien dat er goed moet worden gekeken naar de Nassauweg en Beeldhoeveweg, de Nieuwe Kraaijertsedijk en Lange Noordweg. Alle ideeën worden na dinsdag verwerkt in een quick scan. Deze moet in juni klaar zijn.
De discussieavond begint dinsdag om 19.30 uur in de Jeugdhoeve in ‘s-Heerenhoek.