Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst brengt maandag 25 april een bezoek aan de twintig ijsbufferwoningen van RWS partner in wonen in Goes. 

De huurhuizen zijn uniek in Nederland. Onder elke woning zit een grote bak met water. Een warmtepomp onttrekt hier warmte aan waardoor het water in ijs verandert. De energie die bij dit proces vrijkomt wordt gebruikt om het huis te verwarmen.

Zonneluchtcollectoren op het dak verwarmen het bevroren water weer in de zomer.

Demonstratieproject

Het is de eerste keer dat deze techniek in Nederland is toegepast voor woningen. Het project is dan ook één van de vier landelijke demonstratieprojecten van het Smart Energy Collective Nederland.
Blok laat zich in Goes bijpraten over het ‘IJs van Columbus’, zoals de woningcorporatie het project noemt.

December

De ijsbufferwoningen staan aan de Abel Tasmanstraat en Witte de Withstraat in Goes-West. Ze zijn in december opgeleverd.