CDA Zeeland organiseert maandag de inspiratieavond ‘Zeeland innoveert’ in De Stenge in Heinkenszand. 

Drie ondernemers uit Zeeland geven een pitch. Zij vertellen hoe hun ideeën de provincie verder kunnen helpen. De christendemocraten willen naar voorbeeld van de smart cities meer gebruik maken van techniek en innovaties om de leefbaarheid in Zeeland op peil te houden. Het moet volgens hen dan wel Zeeuws-breed worden opgepakt.

Drijvende kracht

Laurens Schwiebert van de Technische Universiteit in Eindhoven is enthousiast over het Zeeuwse plan en aanwezig in Heinkenszand. Schwiebert is één van de drijvende krachten achter smart city Eindhoven.

De pitches in De Stenge gaan over het al lopende Zeeuwse Huiskamer-project, de Health Care Robot van Mind Construct en over mogelijkheden om het openbaar vervoer te verbeteren door middel van nieuwe technieken.

Discussie

Na de pitches is er ruimte voor discussie onder leiding van gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

De avond begint om 19.30 uur met een inleiding van wethouder Ad Schenk van de gemeente Borsele.