De provincie Zeeland heeft in 2015 zo’n negen miljoen euro overgehouden.

Het overschot is vooral te danken aan boekwinst bij transacties van gronden in het kader van natuurafspraken. Daar hield de provincie 3,8 miljoen euro aan over.

Reserve

Het college van Gedeputeerde Staten wil vier miljoen overhevelen naar de algemene reserve, die dan uitkomt op 28 miljoen euro.

Daarnaast wil ze 3,5 miljoen euro uitgeven aan het uitvoeren van afspraken in het natuurakkoord en de bestuursovereenkomst grond. Beide zijn afspraken tussen de provincies en landelijke overheid over de aanleg van een natuurnetwerk.

De overige 1,5 miljoen euro gaan naar meerjarige projecten, cofinanciering en budgetten waar toezeggingen voor zijn gedaan.

Zerobased

Onder leiding van gedeputeerde Jo-Annes de Bat werkt de provincie momenteel aan een zerobased-begroting. Onder meer door het verdwijnen van het Delta-dividend heeft de provincie de komende jaren minder geld uit te geven. Ze wil die klappen opvangen door alle uitgaven nog eens tegen het licht te houden. Uit dat proces moet in 2017 een nieuwe begroting tevoorschijn komen.

De jaarrekening wordt op 13 mei besproken in een gezamenlijke commissie en op 3 juni in Provinciale Staten.