Het buurtteam in de gemeente Kapelle heeft dinsdag officieel de afspraken vastgelegd, die ze de afgelopen jaren heeft gemaakt met professionele en andere partijen. 

Deze zijn bedoeld om de leefbaarheid in het dorp voor iedereen op peil te houden.

Het buurtteam is sinds 2010 actief. Ze is begonnen als buurtpreventiegroep, die problemen in de buurt signaleerde en deze doorspeelde maar de gemeente.

Problemen

Naarmate het team meer bekendheid kreeg, kwamen er ook sociale problemen van sommige inwoners bovendrijven.

Hiervoor maakte het buurtteam afspraken met organisaties, die te hulp schieten als dat nodig is.

Convenant

De afspraken lopen allemaal al jaren, maar werden nooit vastgelegd. Dat is nu wel gebeurd in het convenant samenwerking kernpartners buurtteam Kapelle.
Tot de kernpartners behoren onder meer Cederhof Welzijn, Allévo, Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden, SMWO, de politie en RWS partner in wonen.