De Zeeuwse gemeenten hebben geen goed woord over voor de twijfels van minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken om meer geld over te maken naar plattelandsgemeenten.

Het zou ten koste gaan van de grote steden. Zij lopen er dan ook tegen te hoop. “Tijdens de wedstrijd worden de spelregels veranderd. Dat vinden wij niet kunnen”, zegt burgemeester René Verhulst van de gemeente Goes.

Objectief

De Zeeuwse gemeenten hebben een brief gestuurd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), die een advies over de herverdeling moet uitbrengen aan de minister.

Tot twee keer heeft een objectieve berekening uitgewezen dat de nieuwe verdeling van het geld voor volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing, die in 2017 moet ingaan, klopt.

Miljoen

Hierdoor zou een gemeente als Terneuzen een miljoen euro per jaar extra krijgen, Goes 750.000 euro en andere gemeenten in Zeeland zouden ook significante extra’s ontvangen.

Berekeningen hebben uitgewezen dat gemeenten met een groot buitengebied op het gebied van ruimtelijke ordening al jaren meer uitgeven dan ze krijgen. Toch wil Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken het herverdelingsplan niet doorzetten.

Zeer vreemd

De Zeeuwse gemeenten zeggen dat ‘zeer vreemd’ te vinden. “Van een betrouwbare overheid mogen wij verwachten dat ze zich houdt aan eerder gestelde uitgangspunten”, staat in de brief. “Dit is nu een keer iets dat in het voordeel is van de plattelandsgemeenten”, verduidelijkt de Goese burgemeester René Verhulst. “Wij hebben al genoeg ingeleverd met de vorige herverdelingen. Dan zou het erg zuur zijn als dit alsnog wordt bijgesteld, ten gunste van 40 of 45 steden die geld als confetti lijken te gebruiken.”