De gemeente Goes betrekt inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen om te komen tot verdere bezuinigingen.

Via een vragenlijst en tijdens een informatieavond in het stadskantoor kunnen zij aangeven wat ze belangrijk vinden voor de gemeente.

Goes bezuinigde de afgelopen jaren ruim twaalf miljoen euro door onder andere beter te organiseren en budgetten te verkleinen.

Dit jaar maakt de gemeente een begroting voor 2017 tot en met 2020, waarbij ze eventuele tegenvallers in de toekomst kan opvangen.

Het bezuinigingstraject bestaat uit meerdere fases. Momenteel bepaalt de gemeente het te bezuinigen bedrag. Ondertussen bekijkt ze welke gemeente ze in de toekomst wil en kan zijn.

Vragenlijst

Van 12 april tot en met 3 mei kunnen Goesenaren een digitale vragenlijst invullen. De uitkomsten komen aan bod tijdens een openbare informatieavond op 17 mei vanaf 19.30 uur in het stadskantoor.

Welke bezuinigingen Goes uiteindelijk kiest, bepaalt de gemeenteraad op 10 november tijdens de gemeenteraadsvergadering over de begrotingsraad. 

In september kunnen Goese inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen opnieuw meedenken door via www.goes.nl al vooraf bezuinigingskeuzes maken.

Ook zijn medewerkers enkele dagen op straat te vinden om met Goesenaren de vragenlijst in te vullen. Hierover is volgende week meer bekend.