Donderdag wordt de overeenkomst getekend voor de start van de bouw van de multifunctionele accommodatie (mfa) Stadspolder in Kortgene. Bij deze bijeenkomst wordt ook de naam van het gebouw onthuld.

De mfa biedt ruimte aan basisschool De Zuidvliet, een kinderopvang, nieuw dorpshuis, sportzaal, huisartsenpraktijk, kantoor van een zorgorganisatie en appartementen voor ouderen.

Bij de laatste informatieavond over het gebouw konden alle aanwezigen een naam bedenken en in een stembus achterlaten.

Op basis van de resultaten heeft een werkgroep van de gemeente Noord-Beveland een selectie gemaakt en voorgelegd aan de stuurgroep van het project Stadspolder.

Het college van burgemeester en wethouder van Noord-Beveland heeft ingestemd met de naam.

Inloopavond

Op woensdagavond 13 april wordt in de Pompweie in Kortgene van 19.30 tot 21.30 uur voor
belangstellenden een inloopavond gehouden over de bouw en invulling van de mfa.