Geen steun dorpsraad voor AMAC-plan

De dorpsraad in ‘s-Heerenhoek verleent geen steun aan het plan om 320 arbeidsmigranten te vestigen op het voormalige AMAC-terrein. 

Het bedrijf Homeflex uit Sliedrecht wil op het vervallen bedrijfsterrein 80 woningen bouwen waarin vier arbeidsmigranten komen te wonen.

Aparte woonwijk

De dorpsraad maakt haar standpunt duidelijk in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele.

De dorpsraad vindt 320 arbeidsmigranten voor het 1900 inwoners tellende dorp te veel, is bang dat er een aparte woonwijk aan de rand van ‘s-Heerenhoek ontstaat, zegt dat er niet voldoende faciliteiten zijn voor zo’n grote groep en wil rekening houden met de gevoelens die leven in het dorp.

Uit de geluiden op een dorpsraadvergadering, die twee weken geleden plaatsvond en waarbij burgemeester Jaap Gelok (foto) en wethouder Kees Weststrate aanwezig waren, maakt ze op dat er geen draagvlak is voor het plan.  

Sportterrein

De dorpsraad vindt dat er andere mogelijkheden zijn voor het AMAC-terrein. Zo voelt ze meer voor een bedrijventerrein. “Dit zou goed zijn voor de bedrijvigheid en de leefbaarheid in het dorp”, aldus de dorpsraad.

Daarnaast zegt de raad dat het college moet overwegen het sportcomplex naar het terrein te verplaatsen. “Zo kan de verdere woningbouw worden geconcentreerd aan de oostkant van het dorp.”
De dorpsraad hoopt dat het college binnenkort met een nieuw plan komt.

Tip de redactie