Herdenkingsweek Slag om de Schelde

Dit jaar vindt voor het eerst een herdenkingsweek plaats voor de Slag om de Schelde.

Hij duurt van 27 oktober tot en met 3 november.

Over de precieze invulling is nog weinig bekend, maar er vinden in ieder geval lezingen en activiteiten plaats en er zal veel aandacht zijn voor de jeugd. Ook komen enkele hoogwaardigheidsbekleders naar de regio om de herdenking bij te wonen.

Antwerpen

De Slag om de Schelde zelf wordt herdacht op zaterdag 29 oktober. Deze vond plaats in oktober en november van 1944. Na weken van zware gevechten versloegen de geallieerden de Duitse militairen. Het was een belangrijke overwinning, omdat daarmee de toegangsweg naar Antwerpen werd veroverd op de nazi’s.

Canada

Het plan om een herdenkingsweek te houden is voortgekomen uit de plechtigheden in 2014 toen het 70 jaar geleden was dat de gevechten plaatsvonden.

De ambassadeur van Canada, de commissarissen van de koning in Zeeland en Noord-Brabant en burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom ondertekenden toen een zogenoemd Memorandum of Understanding. Het doel daarvan was om meer internationale erkenning voor de Slag om de Schelde te krijgen en de banden op sociaal en maatschappelijk vlak tussen Canada en de regio in het zuidwesten van Nederland aan te halen.

Bevrijdingsmuseum

In 2019 wordt de Slag om de Schelde opnieuw groots herdacht in Zeeland en Noord-Brabant.

Het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp, dat de 75-jarige herdenking coördineert, is begonnen met de voorbereidingen.

NUwerk

Tip de redactie