Dorpshuis de Wemel in Wemeldinge wordt vanaf mei minimaal vijf jaar geëxploiteerd door Optisport.

“Zij hebben plannen om de Wemel meer te gebruiken”, vertelt wethouder Evert Damen. “We hebben er goede hoop op dat die plannen uitvoerbaar zijn.”

Onder meer ingegeven door de bezuinigingen kijkt de gemeente Kapelle naar de toekomst van haar dorpshuizen.

Drie

“Kees en Monique van Iwaarden baten de Wemel al enkele jaren uit, maar zij wisten dat er een moment kwam waarop wij het dorpshuis in de markt zouden zetten”, aldus de wethouder. 

De uitbaters schreven ook in op de aanbesteding, maar de gemeente heeft uit de drie partijen voor Optisport gekozen, maakte ze deze week bekend. “Dit is de economisch meest voordelige kandidaat. Dat betekent dat we de aanbiedingen hebben beoordeeld op één financieel en twee kwaliteitsaspecten.” Dat zijn bedrijfsvoering en maatschappelijke meerwaarde.

Levendiger

Zowel qua continuïteit van bedrijfsvoering als doorontwikkeling van de maatschappelijke meerwaarde scoort Optisport het best, aldus Damen. “Nu wordt de Wemel regelmatig niet gebruikt en wij verwachten dat het een levendigere ontmoetingsplaats wordt voor alle inwoners van Wemeldinge, en hopelijk ook die van Schore. Optisport wil de jeugd meer bij het dorpshuis betrekken en vraagt ook in het dorp wat de bewoners missen.” 

Tariefsverhoging

Met de nieuwe exploitatie kunnen alle huidige gebruikers blijven, vertelt Damen. “Voor hen verandert er niets. Wel stelde de gemeenteraad eerder al hogere tarieven vast voor de gebruikers. Dat doet de biljarters het meeste pijn.”

De gemeentelijke bijdrage voor het beheer en de exploitatie van de Wemel – Kapelle blijft eigenaar van het gebouw – komt met deze aanbesteding ruim 10.000 euro boven de huidige bijdrage uit. Bedragen uit de aanbesteding wil de wethouder niet noemen.