De commissie structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland presenteert op 2 juni haar rapport. 

De commissie onder leiding van voormalig premier Jan Peter Balkenende doet onderzoek naar de mogelijkheden om de economische structuur en werkgelegenheid in Zeeland te versterken.

Ze is in december vorig jaar ingesteld na het debat over de elektriciteit- en gaswet.

In de Tweede Kamer werd tijdens de behandeling de vrees uitgesproken dat de gedwongen splitsing van Delta Zeeland veel banen gaat kosten.

Knelpunten

Balkenende moet de kansen en knelpunten voor de Zeeuwse economie in kaart brengen en aanbevelingen doen.

De oud-minister president en zijn commissieleden hebben de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met betrokkenen in en buiten de provincie. Ook zijn eerdere onderzoeken en rapporten doorgenomen. Daarnaast konden inwoners ideeën aandragen.

Klankbordgroep

Tot slot is een klankbordgroep in het leven geroepen met mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs, wetenschap en overheden, waaronder ambtenaren van het ministerie van Economische Zaken.

Woensdag heeft de commissie haar ideeën gedeeld met de klankbordgroep.

Het rapport wordt op 2 juni uitgereikt aan commissaris van de koning Han Polman en minister Henk Kamp van Economische Zaken.