Het CDA Zeeland organiseert op maandag 18 april de inspiratieavond ‘Zeeland innoveert’ in De Stenge in Heinkenszand. 

Er zijn onder meer drie pitches van Zeeuwse ondernemers. Zij vertellen hoe hun ideeën Zeeland verder kunnen helpen.

De christendemocraten willen naar voorbeeld van smart cities meer gebruik maken van techniek en innovaties om de leefbaarheid in Zeeland op peil te houden.

Het idee is afkomstig van CDA Borsele. De Zeeuwse afdeling heeft het opgepikt. “Zeker nu mensen steeds langer thuis wonen en het openbaar vervoer er niet beter op wordt, kun je de nieuwste technieken goed gebruiken”, zegt de Borselse wethouder Ad Schenk.

TU Eindhoven

Laurens Schwiebert van de TU in Eindhoven, die daar trekker is van het smart city-project, is positief over het idee van het CDA Zeeland.

De pitches in De Stenge gaan over het al lopende Zeeuwse Huiskamer-project, de Health Care Robot van het bedrijf Mind Construct en over mogelijkheden om het openbaar vervoer te verbeteren door middel van nieuwe technieken. Bastiaan van ‘t Westeinde uit Wolphaartsdijk heeft de internationale van-deur-tot-deur-reisplanner ‘Plane and Train’ ontworpen en wil die techniek ook inzetten in Zeeland.

Discussie

Na de pitches, die beoordeeld worden door een jury, is er ruimte voor discussie onder leiding van gedeputeerde Jo-Annes de Bat.
Het CDA vraagt of mensen zich willen aanmelden voor de avond.