RILLAND – In Rilland is maandag het grote project begonnen om de wijk Witte Molen een nieuw gezicht te geven.

De komende twintig weken vernieuwt de gemeente Reimerswaal de riolering, de straten krijgen een nieuwe inrichting en er komt meer groen.

500.000 euro

Deze veranderingen kosten ruim 500.000 euro en moeten de kans op wateroverlast en de parkeerdruk verminderen.

Overlast

De herinrichting vindt plaats in negen fases. Maandag is het werk aan de riolering in de Ouwerdingestraat, Stellestraat, Everweerdestraat, Vinkenissestraat en Hontestraat begonnen.

Overlast is niet te voorkomen, maar dat beperken we zoveel mogelijk, laat de gemeente weten. 

Wateroverlast

De herinrichting van Witte Molen is een proefproject waarbij de gemeente, in samenwerking met de wijkbewoners en woningcorporatie R&B Wonen, de openbare ruimte op inricht.

De riolering wordt deels vervangen en in de Vinkenissestraat wordt een hemelwaterriool aangelegd. “Daarmee kan het water tijdens een hoosbui worden afgevoerd van de straat naar de sloot”, legt een gemeentewoordvoerder uit.

In het verleden zijn er klachten geweest over water dat op straat bleef staan bij hevige regenval. Mocht in de toekomst de riolering onvoldoende afvoercapaciteit hebben, dan kan het overtollige hemelwater aan de oppervlakte wegstromen.

De kans op wateroverlast en schade in de woningen wordt hierdoor volgens de gemeente kleiner.

Parkeerdruk

De bewoners van de wijk ervaren een hoge parkeerdruk.

Ook is de uitstraling van de wijk gedateerd door de inrichting en het materiaalgebruik. In het nieuwe ontwerp is er gezamenlijk met de buurtcommissie voor gekozen om bestaande materialen gedeeltelijk te hergebruiken en af te wisselen met nieuwe materialen.

Groen

De verkeersveiligheid wordt volgens de gemeente vergroot door asverspringingen toe te passen.

De openbare verlichting in de wijk wordt afgestemd op het nieuwe ontwerp van de straten, de ligging van de parkeervakken en de asverspringingen.

In overleg met de wijkbewoners komt er ook meer groen in Witte Molen.