ADRZ verder onder vlag van Erasmus MC

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) als zelfstandig ziekenhuis wil verder onder de vlag van het Erasmus MC in Rotterdam. 

De raad van toezicht en raad van bestuur denken dat daarmee ‘een stevige basis wordt gelegd om de kwaliteit, continuïteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de medisch specialistische zorg in het midden en noorden van Zeeland te behouden’.

Zorgsaam

Zowel de zorgverzekeraars als Zorgsaam in Terneuzen en de commissie die kijkt naar de de toekomst van de zorg in Zeeland zijn op de hoogte van de beslissing. De banken hebben positief gereageerd op het besluit van het ADRZ.
Hoe de samenwerking vorm krijgt moet de komende weken blijken. Alle adviesorganen van beide ziekenhuizen, de Nederlandse Zorgautoriteit en Autoriteit Consument en Markt moeten zich er nog over uitspreken.

Zelfstandig

Het ADRZ zegt dat haar voorkeur uitgaat naar een model waarin het ADRZ zelfstandig als besloten vennootschap deel uitmaakt van Erasmus MC-holding. De ziekenhuizen in Zeeland en Rotterdam werken al lang samen, bijvoorbeeld op het gebied van de reumatologie. “De doelstelling is dat het ADRZ zorg blijft bieden aan de Zeeuwse patiënt”, zegt bestuursvoorzitter Claudia Brandenburg. “Ons uitgangspunt dat we er zijn voor de Zeeuwse patiënt blijft ook in de nieuwe constructie overeind.”
Volgens haar brengt deze beslissing de samenwerking tussen het ADRZ en Zorgsaam niet in gevaar.

Tip de redactie