Oestersector redden is enorme opgave

Een herpesvirus en slakkensoort bedreigen de oesterkweek in de Oosterschelde. In Yerseke is een plan à 250.000 euro gepresenteerd om de oestersector te redden. De betrokken partijen hopen binnen zes weken groen licht te krijgen voor de uitvoering van het plan.

De oesterkwekers gaan aan de slag met verschillende experimenten. Of die toereikend zijn is nog niet te zeggen.

Resultaten

Het plan bestaat uit maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn.

“Hoe de uitvoering uitpakt, zal moeten blijken”, vertelt hoogleraar schelpdieren Aad Smaal van onderzoeksbureau Imares van de Wageningen Universiteit. Dit instituut in Yerseke begeleidt het project met onderzoek.

“Ik denk dat er eind dit jaar zicht is op de resultaten.”

Gevaren

Officieel moet er nog groen licht komen voor de maatregelen. Dat verwachten de betrokken partijen binnen zes weken. Ondertussen merken oesterkwekers al dat ze minder volgroeide oesters uit de Oosterschelde kunnen opvissen.

Een oester is na vier à vijf jaar eetbaar en tot die tijd dreigen er twee gevaren. Er heerst een herpesvirus in de Oosterschelde en het aantal Japanse oesterboorders, een slak die vooral jonge oesters opeet, is door nog onverklaarbare reden explosief gestegen in de rivier.

“Ik moet straks weer oesters uitzaaien op plaatsen waar de oesterboorder zit”, illustreert kweker Hans Nelis de urgentie van de maatregelen.

Acties

Voor beide problemen zijn acties bedacht. De Zeeuwse oestersector experimenteert met technieken, zoals rekken en mandjes, om oesters te kweken los van de bodem, buiten bereik van de slak.

“Het herpesvirus is een lastiger probleem”, stelt Smaal. “We willen de weerstand van oesters vergroten, maar daardoor worden ze duurder.”

Ook is er de hoop dat de oester resistent wordt voor het virus. “Dat is in Frankrijk gebeurd”, vertelt beleidsmedewerker visserij en aquacultuur Jaap Broodman van provincie Zeeland.

Andere wateren

Andere maatregelen zijn bijvoorbeeld het aanvullen van de oestervoorraad in de Oosterschelde met geïmporteerde zaaioesters of oesterbroed in het Veerse Meer, dat de afgelopen jaren fors is toegenomen.

Langetermijnacties zijn onder meer gericht op het tegengaan van de introductie van de oesterboorder in de Westerschelde.

Overlast

Het plan is opgesteld door de Nederlandse Oestervereniging, het ministerie van Economische Zaken en de provincie Zeeland. Zij stellen samen 250.000 euro beschikbaar om de maatregelen uit te voeren.

Het plan is gemaakt, omdat de oestersterfte op sommige percelen in de Oosterschelde kan oplopen tot negentig procent.

Behoud

De schade beperkt zich niet tot de kwekers. “Mosselen en oesters zijn de bekendste exportproducten van Zeeland”, aldus gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

“Daarnaast is behoud van de oestersector voor de werkgelegenheid van groot belang.”

Tip de redactie