Kwart miljoen euro voor Zeeuwse oester

De provincie, het ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Oestervereniging stellen samen een kwart miljoen euro beschikbaar voor de Zeeuwse oestersector. 

150.000 euro daarvan komt uit een verlaging van de huursom van de percelen.

Het geld wordt gebruikt om te experimenteren met verschillende technieken om oesters los van de grond te kweken, bijvoorbeeld in mandjes, kweekkooien en rekken. Zo kunnen de kwekers de Japanse oesterboorder ontwijken.

Handmatig

Daarnaast willen de oesterkwekers de teruglopende oestervoorraad aanvullen met geïmporteerde zaaioesters en oesterbroed in het Veerse Meer. Het laatste is de afgelopen jaren sterk afgenomen.

Verder willen betrokkenen kijken of het mogelijk is om (professioneel) handmatig oesters te rapen in de Oosterschelde en of er een verbod kan worden ingesteld op het gebruik van afval dat overblijft na verwerking van de schelpdieren zoals lege schelpen, pokken en zeewier op oesterpercelen.

Imares

Imares in Yerseke verricht het noodzakelijke onderzoek. Alle maatregelen staan in het plan van aanpak dat woensdag is gepresenteerd. Het is gemaakt door de provincie, het ministerie en belangenorganisaties voor de visserij en natuur.

Overlast

Een plan voor de toekomst is noodzakelijk, omdat de Zeeuwse oestersector ernstige overlast ondervindt van de Japanse oester en het oesterherpesvirus dat tot grote sterfte leidt onder jonge oesters in de Oosterschelde. Op sommige percelen loopt dit op tot 90 procent.

Tip de redactie