Waterschap moet gesprek over monument initiëren

De partij Water Natuurlijk Scheldestromen wil dat het waterschap zelf het initiatief neemt voor een overleg over het monument voor verdronken dorpen in Colijnsplaat. 

Over het kunstwerk is een aantal weken geleden onenigheid ontstaan. De provincie wil af van het kunstwerk en onderhoud, de gemeente Noord-Beveland wil de verantwoordelijkheid voor het beeld niet op zich nemen en het waterschap staat ook niet te trappelen.

Rekenschap

Op eerdere vragen van Water Natuurlijk Scheldestromen antwoordde het dagelijks bestuur wel dat ze ‘zich rekenschap geeft van de verantwoordelijkheden van zijn voorgangers’ en ‘bereid is in overleg te treden … als zij hiervoor een formeel verzoek ontvangt. Tot dusver is dat niet ontvangen’.

Handreiking

De partij neemt daar geen genoegen mee. Ze wil dat het dagelijks bestuur een handreiking doet. “Wij verwachten een pro-actieve rol”, zegt fractievoorzitter Frans van Kollem. Het kunstwerk is al sinds de plaatsing omstreden. Betrokkenen zijn er nooit enthousiast over geweest, zeker niet over de storm- en klokkengeluiden die het bij tijd en wijle voortbrengt. Het ontwerp van de Amsterdamse kunstenares Lydia Schouten is in 2009 onthuld.

Zeelandbrug

Het staat op de Oosterscheldedijk tussen Colijnsplaat en de Zeelandbrug. Het is een herinnering aan de 117 dorpen in Zeeland die tussen 900 en 1500 door de golven zijn verdwenen.

Tip de redactie