Doekle Terpstra brengt dinsdag 22 maart een bezoek aan de Zeeuwse Huiskamer in Rilland. 

De Zeeuwse Huiskamer is een van de 28 koplopers van het landelijke Zorgpact. Dit is een initiatief van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om opleidingen en praktijk beter op elkaar aan te sluiten. 

Terpstra is trekker van het Zorgpact en bezoekt het nieuwe woonzorgcentrum De nieuwe Vliedberg in Rilland.

Vernieuwend

Het Koploperproject brengt vernieuwende initiatieven van regionale samenwerking tussen zorg, onderwijs en overheid.

Inspireren

De partners wisselen kennis en ervaring uit en inspireren anderen om goede tot samenwerking. In De nieuwe Vliedberg ontplooien Zorggroep Ter Weel en woningcorporatie R&B Wonen allerlei initiatieven.

Cruciaal

Het Zorgpact speelt in op de veranderingen in de zorg, zoals de steeds complexere zorgvraag, de groeiende rol van technologie en het belang van regie bij de patiënt.

Dit vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van zorgpersoneel. Een intensieve samenwerking tussen overheid, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen is hierbij cruciaal.

Stimuleren

Het Zorgpact wil dit stimuleren door op regionaal niveau partijen bijeen te brengen en inhoudelijk te ondersteunen. 

De Zeeuwse Huiskamer ondersteunt Zeeuwse organisaties en Zeeuwen om gezamenlijk antwoorden te formuleren op urgente vragen over wonen, zorg en welzijn. Daarbij staat niet het aanbod centraal, maar de publieke behoefte. 

In samenwerking met zorgpartijen, maatschappelijke organisaties, onderwijs, gespecialiseerde bedrijven en bewoners wordt een organisatie- en evaluatieproces opgezet.