Wat al een tijd in lucht hing en dit weekeinde officieus naar buiten kwam is maandag officieel bevestigd door Delta. 

CEO Arnoud Kamerbeek verlaat het energiebedrijf. De ophef over zijn salarisverhoging en Kamerbeeks weigering om daarvan af te zien hebben hem de kop gekost.

Aandeelhouders

De CEO zou volgens de berichten een vertrekpremie meekrijgen van acht ton. Het bedrijf zelf zegt daar niets over in het bericht. Wel zegt ze dat de relatie met de aandeelhouders ‘van zeer groot belang’ is met de op handen zijnde afsplitsing van het netwerkbedrijf per 30 juni volgend jaar en de gevolgen die dat voor Delta heeft.

Versterking

CFO Frank Verhagen neemt Kamerbeeks positie voorlopig in. Hij heeft al eerder als CEO aan het roer gestaan na het vertrek van Peter Boerma in 2012.

De raad van commissarissen gaat zo spoedig mogelijk op zoek naar ‘de noodzakelijke versterking’ van de raad van bestuur.