Streep door Aldi in Wissenkerke

Supermarkt Aldi vestigt zich niet in Wissenkerke.

‘Het college van burgemeester en wethouders betreurt dit, omdat de gemeente jaren van tijd en energie in de komst heeft gestoken’, laat een woordvoerder van de gemeente Noord-Beveland maandag weten.

Leefbaarheid

Noord-Beveland zag de winkel graag komen, omdat het in haar ogen de leefbaarheid van het dorp versterkte.

De gemeente gaat ervan uit dat contractpartner Blijvend Goed, waarbij Aldi het huurcontract heeft opgezegd, zich tot het ‘uiterste inzet om haar verplichtingen na te komen’.

Juridisch

Noord-Beveland beraadt zich momenteel op haar juridische positie. Ze kijkt of het tot de mogelijkheden behoort om Aldi via Blijvend Goed tot een heroverweging van het besluit te bewegen onder de afgesproken condities. 

‘Aldi heeft in een brief van 19 maart 2012 aan de gemeente toegezegd “dat ze zich onvoorwaardelijk vestigen in Wissenkerke, omdat de gemeente aan alle condities heeft voldaan”.’

Woning

Samen met de bewoners kijkt de gemeente naar passende maatregelen voor de naastgelegen woning.

Opwaardering

De komst van de supermarkt kwam voort uit de wens om het hart van Wissenkerke te verbeteren en meer reuring in het dorp te brengen.

Dit is vastgelegd in meerdere beleidsdocumenten zoals het plan ‘Rondom Wissenkerke’ en het Projectprogramma Stedelijke Vernieuwing.

In eerste instantie is gekeken naar een invulling met woningbouw en een combinatie van detailhandel en horeca, maar dit bleek niet haalbaar, aldus Noord-Beveland.

Procedures

Vervolgens diende de mogelijkheid van vestiging van een Aldi zich aan.

In 2011 zijn de procedures opgestart voor de supermarkt en is een winkelverbeterplan uitgewerkt, waarin rekening werd gehouden met de bestaande supermarkten.

‘Dit resulteerde in een periode waarin de gemeente vele procedures en gesprekken moest voeren, maar dit heeft wel geleid tot modernisering van Attent in Wissenkerke, de verplaatsing en vergroting van Spar in Kortgene en de realisatie van het winkelcentrum in Kamperland.'

Aangevochten

Na een afweging door de Raad van State, kwam er in maart 2015 ook groen licht voor de vestiging van Aldi.

Deze uitspraak wordt tot op heden aangevochten.

‘De mogelijkheden bij de Raad van State zijn volledig benut en de uitspraak is in stand gebleven. Recent is de Kroon nog verzocht om vernietiging van het bestemmingsplan. Dit verzoek is afgewezen, waarbij ook de Kroon concludeerde dat de gemeente de procedures zorgvuldig heeft gevoerd.’

Tip de redactie