Iedereen die wil reageren op de ontwerpbesluiten voor het project Zuid-West 380kv West kan dat vanaf vrijdag doen. 

Het ministerie van Economische Zaken heeft het tracé woensdag gepubliceerd. De nieuwe hoogspanningsverbinding loopt zoveel mogelijk langs de bestaande verbinding in de gemeenten Borsele, Goes en Reimerswaal.

Capaciteit

Ondanks protesten en vragen van leden van Provinciale Staten en gemeenteraadsleden komen de nieuwe lijnen allemaal bovengronds. Ondergronds is te duur en risicovol, heeft het ministerie aangegeven.
Netbeheerder Tennet zegt dat de nieuwe lijn nodig is, omdat het huidige net in Zeeland vol is wat risico’s oplevert tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Bovendien is nieuwe capaciteit nodig voor het geplande windpark voor de Zeeuwse kust.

Inloopavonden

Mensen kunnen tot en met 14 april reageren op de ontwerpbesluiten. Daarna bundelt het ministerie alle zienswijzen en geeft een reactie in een zogenoemde antwoordnota.

Er zijn in maart nog twee inloopavonden over het tracé. Op 22 maart in vergader- en congrescentrum De Stenge in Heinkenszand en op 29 maart in dorpshuis De Meiboom in Krabbendijke.
Beide bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur.