‘s-HEERENHOEK – Op de Molendijk in ‘s-Heerenhoek gaat maandag een nieuwe snelheidscampagne van start. 

De straat wordt opnieuw aangekleed met campagnemateriaal, zoals grondschilderingen, lantaarnpaalborden, spandoeken en vlaggen. De campagne wijst weggebruikers tot 23 april op de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Voor de start van de eerste campagne, eind vorig jaar, overschreed volgens de provincie dagelijks ruim driekwart van de bestuurders de snelheidslimiet. "Ruim de helft reed meer dan tien kilometer per uur harder dan de toegestane snelheid", laat de provincie weten.

Metingen

Van 12 september tot 30 november stond de Molendijk ook al in het teken van de campagne ‘Bedankt dat je langzamer rijdt!’.

Voor de start en erna zijn snelheidsmetingen uitgevoerd op de weg. "De resultaten van deze metingen laten zien dat het totaal aantal snelheidsovertredingen afneemt, evenals de gemiddelde snelheid." 

Hardrijders

Er is volgens de provincie een verschuiving zichtbaar van grote overtredingen naar kleinere."De echte hardrijders zijn verdwenen, wat goed is voor de verkeersveiligheid op de Molendijk. De gemiddelde snelheid neemt af met 7,9 kilometer per uur en het aantal overtredingen groter dan tien kilometer per uur neemt zelfs af met 30,9 procent ten opzichte van de meting voorafgaand aan de campagne."