De Tour de France heeft Zeeland niet 4,3 miljoen euro, maar ongeveer 2,5 miljoen euro opgeleverd. 

Dat zegt de provincie vrijdag op haar website. Ze heeft de inkomsten opnieuw laten berekenen, nadat Omroep Zeeland kritiek had geuit op de bezoekersaantallen in de door het Kenniscentrum Kusttoerisme gemaakte evaluatie.

Aannames

Na een eigen analyse concludeerde de omroep dat er veel minder bezoekers langs de weg stonden. Zij zei dat er 55.668 mensen aanwezig waren.

De berekeningen in de evaluatie gingen uit van tussen de 144.000 en 184.000 bezoekers. ‘Ook in de berekeningen van Omroep Zeeland zijn aannames verwerkt, maar het geeft een goed beeld van de minimale bestedingen, zo is de inschatting’, schrijft de provincie op haar website. “De minimale bestedingen zijn meer dan de totale kosten en ruimschoots meer dan de provinciale investering die is gedaan”, reageert gedeputeerde Ben de Reu. Hij kwam onder vuur van Provinciale Staten te liggen na de berichtgeving van Omroep Zeeland.

Tevreden

De totale investering bedroeg 1,6 miljoen euro. Het leeuwendeel werd opgehoest door het Zeeuwse bedrijfsleven.

De Reu benadrukt dat de provincie nog altijd tevreden is over het verloop en resultaat van de finish van de Tour de France-etappe op Neeltje Jans op zondag 5 juli.