Het Kapelse college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor sportcentrum Groene Woud niet te renoveren, maar een nieuw complex te bouwen aan de Vroonlandseweg in Kapelle.

In het collegevoorstel verdwijnt het buitenbad en verrijst op die plek in 2022 de nieuwbouw à 11,5 miljoen euro. Op 1 maart bespreekt de gemeenteraad het voorstel.

Kosten

Het sportcentrum is bijna veertig jaar oud en aan groot onderhoud toe. De gemeente moet kiezen of ze nog één keer investeert om de levensduur met tien tot vijftien jaar te verlengen of een nieuw complex bouwt.

“Als je kiest voor renovatie, krijg je de kosten voor nieuwbouw in 2030 alsnog”, stelt wethouder Jon Herselman (foto).

Groter

In het voorstel begint de bouw, die naar verwachting twee jaar in beslag neemt, rond 2020. Tot die tijd voldoet het huidige Groene Woud volgens de wethouder nog.

In het collegevoorstel zijn al enkele toekomstige voorzieningen meegenomen voor de berekening van de kosten. “Het gaat om een grotere sporthal dan nu. Door er twee wanden in te plaatsen, is de hal in drie delen te verhuren."

In het zwembad komt bijvoorbeeld een beweegbare bodem voor de peuters, vertelt de wethouder. "Maar de keuzes voor het ontwerp volgen pas later.”

Locatie

De locatie aan de Vroonlandseweg blijft de beste, aldus Herselman. “Dicht bij de nieuwe brede school heb je een mooie concentratie van voorzieningen.”

Kosten

Het prijskaartje voor nieuwbouw raamt Kapelle op 11,5 miljoen euro.

“Een nieuw complex kost de gemeente tot 2030 jaarlijks zo’n twee ton extra. Maar investeren in het huidige centrum is doorgaan met een verouderd complex dat daarna weer niet meer voldoet aan de eisen.”

Buitenbad

Als er een nieuw sportcomplex komt op de plek van het buitenbad, kan het oude centrum worden gesloopt als het nieuwe klaar is. “Tijdens de bouw kunnen mensen dan blijven sporten en dat is ook belangrijk.”

Het buitenbad zou eigenlijk al dit jaar sluiten. Kapelle vindt de bezoekersaantallen te gering en de onderhoudskosten te hoog.

In het voorstel bekijken b&w per zomerseizoen tot 2020 of het buitenbad nog open kan. Daarna sluit het hoe dan ook vanwege de nieuwbouw.

“We wilden het bad sluiten, omdat groot onderhoud voor nog eens twintig jaar veel zou kosten. Voor vijf zomers hoeven we het buitenbad alleen in stand te houden.”

De gemeente moet dan wel zorgen dat het bad aan alle eisen voldoet. “Dat is wel financieel verantwoord.”