Het Kapelse college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor sportcentrum Groene Woud niet te renoveren, maar een nieuw complex te bouwen. In het collegevoorstel verdwijnt het buitenbad en verrijst op die plek in 2022 de nieuwbouw à 11,5 miljoen euro.

Het sportcentrum aan de Vroonlandseweg is bijna veertig jaar oud en aan groot onderhoud toe.

De gemeente moet kiezen of ze nog één keer investeert om de levensduur met tien tot vijftien jaar te verlengen of een nieuw complex bouwt over enkele jaren.

Kosten


De kosten voor nieuwbouw raamt Kapelle op 11,5 miljoen euro. Jaarlijks kost een nieuw complex de gemeente naar eigen zeggen zo’n twee ton extra.

Maar investeren in het huidige centrum is doorgaan met een verouderd complex dat ook daarna niet voldoet aan de eisen, stellen b&w.

Onderzoek

Kapelle heeft een extern onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheid voor nieuwbouw. Als er een nieuw sportcomplex komt op de plek van het buitenbad, kan het oude centrum worden gesloopt als het nieuwe klaar is.

Buitenbad

Het buitenbad zou eigenlijk al dit jaar sluiten. Kapelle vindt de bezoekersaantallen te gering en de onderhoudskosten te hoog.

In het collegevoorstel bekijkt de gemeente per zomerseizoen tot 2020 of het buitenbad nog gebruikt kan worden. Daarna sluit het hoe dan ook vanwege de nieuwbouw.

Gemeenteraad

Op 1 maart bespreekt de gemeenteraad het voorstel en onderzoeksrapport.