De gemeente Reimerswaal werkt aan nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

De laatste jaren werken er steeds meer buitenlanders in de gemeente en daarom vindt Reimerswaal het belangrijk hiervoor duidelijke regels op te stellen, vertelt wethouder Izak Vogelaar vrijdag.

Dorpen

Het nieuwe beleid gaat over de huisvesting van arbeidsmigranten in zowel het buitengebied als in de dorpen.

“In iedere kern zijn er meerdere huizen voor arbeidsmigranten”, illustreert Vogelaar. Er mogen maximaal vier personen in een huis wonen.

Cirkel

Daarnaast mag er in een cirkel van 250 meter één woning zijn voor arbeidsmigranten. “Sommige buurten zijn aantrekkelijk om meer kamers te verhuren en dat kan leiden tot concentratie van de huisvesting.”

Met de cirkels voorkomt de gemeente dit. “Eén keer per jaar controleren we of de regels worden nageleefd.”

In december is wel gesproken over het verkleinen van de cirkels in de kernen.

‘Naar ons idee zorgen de huidige cirkels voor een goede spreiding, maar zijn ze in enkele kernen te beperkend’, staat in een gemeentelijke nota.

Omdat een eenduidig standpunt ontbrak, is dit nog niet veranderd in het beleid.

‘Deze discussie komt waarschijnlijk later terug, als er ook meer zicht is op de consequenties die het beleid voor het buitengebied op de kernen heeft.’

Fruit

Naar schatting wonen tussen de vijf- en zeshonderd arbeidsmigranten permanent in Reimerswaal – in het Klooster van Rilland zijn er tweehonderd gehuisvest – en in de zomer zijn er tussen de 1200 en 1500 aan het werk in de gemeente, voornamelijk in de fruitpluk.

“Deze mensen zijn ontzettend nodig. Vroeger hielpen vaker huisvrouwen en scholieren mee, maar dat gebeurt veel minder. Waar een aantal jaar geleden per bedrijf vijf of zes arbeidsmigranten aan het werk waren is de vraag naar deze mensen de afgelopen tijd gegroeid.”

Illegaal

Het nieuwe beleid biedt alle bedrijven dezelfde regels. De komende tijd informeert Reimerswaal alle agrarische bedrijven over het beleid. Ze stelt de eigenaren in de mogelijkheid illegale huisvesting aan te melden om tot legalisatie te komen.

“Er zijn situaties waarbij de huisvesting verbeterd moet worden, bijvoorbeeld meer rekening houden met de buren. Maar 80 tot 85 procent van de huisvesting voldoet aan de beleidsnormen.”

Kwaliteit

Het nieuwe beleid waarborgt volgens de wethouder ook de kwaliteit van de huisvesting.

Vogelaar vertelt dat de FOCWA (Federatie van Organisaties in de Carrosserie- en Wagenbouw en Aanverwante bedrijven) certificaten verstrekt voor stacaravans in het buitengebied die brandveilig zijn en goede woonkwaliteit bieden aan de arbeidsmigranten.

“De FOCWA is ook een landelijke erkende instelling voor de handhaving van de kwaliteit. Zij gaat voor ons controles uitvoeren.”

Informatieavond

In het voorjaar komt er een informatieavond voor bedrijven. Vogelaar verwacht dat de gemeenteraad het nieuwe beleid nog dit jaar kan vaststellen.