De provincie wil dat Zeeuwen meedenken over de nieuwe begroting. 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft aangekondigd in 2017 met een zogenoemde zerobased-begroting te komen, een heroverweging van het takenpakket. In dat kader worden alle uitgaven opnieuw tegen het licht gehouden. Zeeland doet dat vooral, omdat ze de komende jaren minder geld heeft te besteden.

Poll

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat wil dat inwoners zeggen wat zij wel of niet belangrijk vinden. Deze week sprak hij al met jongeren over de belangrijkste taken.

Bovendien is er een poll op internet gezet waarop inwoners kunnen aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vinden. Ze kunnen vijf onderwerpen kiezen, zoals musea en monumenten, muziek en festivals en de aanpak van leegstand.

Bijeenkomst

Maandagavond 29 februari is er een bijeenkomst in het provinciehuis van Middelburg waarop inwoners kunnen meepraten over zerobased begroten. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus mensen moeten zich opgeven.

Het voorstel van Gedeputeerde Staten wordt in juni besproken in Provinciale Staten. In november wordt de nieuwe begroting vastgesteld.