De fracties van D66, PvdA en CDA in Provinciale Staten willen dat Tennet de aanleg van een nieuwe 380kv-hoogspanningsverbinding in geld compenseert. 

Dat zeggen ze in vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Ze noemen de gedragscode van de Nederlandse windbranche als voorbeeld. Als er ergens windmolens worden geplaatst moeten exploitanten een bedrag in een fonds stoppen. Daaruit kunnen dan initiatieven voor de leefbaarheid van de omgeving worden betaald.

Masten

De drie partijen vinden dat de nieuwe hoogspanningsmasten het landschap in Zuid-Beveland minstens net zoveel schade toebrengen als windmolens. Ze willen dat het college zich daarom sterk maakt voor een bijdrage van Tennet waarmee de ingreep kan worden verzacht.

Ondergronds

Wat D66, PvdA en CDA betreft moet er duidelijkheid zijn over zo’n gebiedsfonds voordat de procedure over de nieuwe lijn tussen Borssele en Rilland is afgerond.

Onlangs werd duidelijk dat Provinciale Staten moeite heeft met de nieuwe 380kv-verbinding. Ze zien hem liever ondergronds aangelegd, zodat het landschap gespaard blijft. Het ministerie van Economische Zaken en Tennet zeggen dat dit niet mogelijk is.