Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle is in gesprek met een partij die De Basis wil kopen.

In het gebouw in Kapelle huizen momenteel het Fruitteeltmuseum, Cederhof Welzijn, Aquariumvereniging De Vuurneon en het Rode Kruis.

De huurovereenkomsten met de gebruikers zijn per 1 februari opgezegd, omdat er een opzegtermijn is van zes maanden.

Afstoten

Als het gebouw niet wordt verkocht, mogen de gebruikers na 1 augustus blijven zitten. Wat er gebeurt als de gemeente het wel van de hand doet is nog onduidelijk.
Het college heeft in het coalitieakkoord al gezegd De Basis aan de Annie M.G. Schmidtsingel te willen afstoten.