Waterschap Scheldestromen sluit aan bij een experiment om bioplastic te ontwikkelen uit rioolwater. De proef vindt plaats bij de rioolwaterzuivering in Bath, laat het schap maandag weten.

Scheldestromen werkt aan het ombouwen van rioolwaterzuiveringen naar energiefabrieken en richt zich nu ook meer op het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

De proef laat volgens het schap zien dat het mogelijk is om rioolwater te gebruiken als bron voor nieuwe duurzame grondstoffen. ‘De proef is nog kleinschalig, maar dat maakt de innovatie niet minder groots’, schrijft Scheldestromen in een persbericht. ‘Deze techniek wordt wereldwijd voor het eerst toegepast.’

Bij de proef zijn ook de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel en Wetterskip Fryslân betrokken. De waterschappen en industrie verkennen gezamenlijk de productiemogelijkheden en marktkansen.

‘We onderzoeken hoe groot de vraag is en wat afnemers uiteindelijk extra willen betalen voor producten van bioplastics ten opzichte van standaard plastic producten gemaakt uit olie.’

PHA

De proef draait om PHA (Poly Hydroxy Alkanaat). ‘Dit is een milieuvriendelijke grondstof die onder natuurlijke omstandigheden binnen een jaar afbreekt. Normaal plastic doet daar enkele decennia over.'

Op termijn draagt PHA volgens Scheldestromen bij aan een oplossing voor het plastic afval in de wereldzeeën.

Verpakkingen

De markt voor PHA groeit, aldus het schap. ‘Zo wordt PHA gebruikt voor onder meer verpakkingen van consumentenproducten en landbouwplastic. Wereldwijd wordt een toename van de vraag aan PHA’s verwacht.'

Alle partners betalen mee aanhet experiment. Daarnaast is er subsidie van de Innovatieregeling voor Biobased Economy.