De gemeente Borsele werkt aan nieuw cultuurbeleid. 

Het bestaande is gemaakt in 2001 en dringend aan vervanging toe, vindt het college van burgemeester en wethouders. Dinsdag 16 februari is er een werkbijeenkomst met inwoners en betrokkenen.

Het idee om een nieuwe nota te schrijven is ontstaan tijdens de behandeling van de kadernota vorig jaar. Gemeenteraadsleden vroegen het college toen een aantal toekomstscenario’s te maken voor het subsidiëren van musea en culturele instellingen. “Omdat deze niet los zijn te zien van andere onderdelen in het veld is het verstandig een nieuwe nota te schrijven”, zegt het college in het plan van aanpak. Ze wil hem schrijven in samenwerking met de culturele raad, organisaties en betrokkenen.

Raadsboerderij

De werkbijeenkomst vindt plaats in de raadsboerderij aan de Stenevate in Heinkenszand. Aanvang is 19.30 uur. Vertegenwoordigers van culturele organisaties, aanbieders van cultuur, toeristische ondernemers, musea, het onderwijs en gemeenteraadsleden zijn uitgenodigd. Verder zijn alle belangstellenden welkom. De gemeente hoopt bouwstenen te krijgen voor het nieuwe beleid.
Het nieuwe cultuurbeleid moet komend najaar klaar zijn.