Ad Kemeling heeft maandag in Goes afscheid genomen als voorzitter van Stichting Dagattracties Zeeland. 

Kemeling heeft aan de basis gestaan van de stichting, een samenwerkingsverband van recreatieve ondernemers in de Zuidwestelijke Delta.

44 bedrijven zijn lid. De stichting zet gezamenlijke promotiecampagnes op en stimuleert de onderlinge samenwerking tussen de ondernemers. Kemeling vervulde daarin een belangrijke rol, bleek maandag tijdens de toespraken op een receptie in speelboerderij ‘t Klokuus.

Kemeling gaat met pensioen. Zijn taak wordt overgenomen door Ad de Wit, docent aan de HZ university of Applied Sciences in Vlissingen en gemeenteraadslid in Goes.