De gemeente Goes heeft alle gronden voor de extra afslag van de A58 in haar bezit.

Woensdag ondertekenen wethouder Loes Meeuwisse en gedeputeerde Carla Schönknecht de akte grondverwerving A58.

De provincie heeft met haar Kavelruilbureau een belangrijke rol gespeeld in het verwerven van de gronden. Via dit bureau komen gronden van particulieren via een vrijwillige ruil beschikbaar voor ontwikkelingen.

Nu Goes alle gronden in bezit heeft, kunnen de werkzaamheden beginnen. De gemeente hoopt er nog dit jaar een begin mee te maken. Eind volgend jaar moeten de eerste auto’s over de afslag rijden.

De Poel

Goes heeft jarenlang zijn best gedaan voor de extra afrit, die ter hoogte van het viaduct van de spoorlijn Goes-Borsele komt. Deze moet files in de spits voorkomen en is belangrijk voor ontwikkelingen op bedrijventerrein De Poel.
Goes heeft een bijdrage van 8,8 miljoen euro uit Den Haag ontvangen. De totale kosten worden op zo’n 18 miljoen euro geschat.